Patronat Honorowy nad konferencją “Zastosowanie nowoczesnych technologii w obiektach hotelowych i gastronomicznych”

Opis wydarzenia znajduje się na stronie internetowej –> http://pirbinstytut.pl/index.php/partnerzy-hotele

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat wydarzenia!

Spotkanie w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które odbyło się w dniu 19 lipca 2018r. poświęcone zostało organizacji lotów czarterowych oraz współpracy przedsiębiorców branży turystycznej w realiach znowelizowanej ustawy o  usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Ze względu na organizatorów spotkania szczególny nacisk położony został na kwestie związane z ochroną pasażerów- konsumentów usług turystycznych.

13 czerwca odbyło się w Warszawie spotkanie Zarządu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej z  Panią Agnieszką Jędrzejczyk-Wojciechowską, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze  Członków Izby Turystyki RP – Wrocław 10 maja 2018r.

W dniu 10 maja 2018 r.  odbyło się X WZS-W Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele czterech Izb Regionalnych oraz Członkowie niezrzeszeni w Izbach Regionalnych, a należący do ITRP.

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy ,

Na wniosek Zarządu ITRP, działając zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu ITRP

Rada Krajowa ITRP zwołuje X Walne Zebranie Sprawozdawcze  Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Mamy zaszczyt poinformować Państwa, że Spółka POLBUS- PKS z Wrocławia – Członek Naszej Izby, drugi raz z rzędu została wyróżniona Gazelą Biznesu.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Za nami 10  edycja Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, które odbyły  się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu 13 i 14 kwietnia.

Pracowity dzień  członków Zarządu ITRP w Warszawie.

Dnia 05.04.2018  członkowie Zarządu  ITRP (M. Ciechanowski, A Żukowski, A.Szymański) spotkali się z dyr. Krzysztofem Szusterem, który reprezentuje ZAIKS. Ustalono, że trzeba przywrócić do  życia porozumienie na mocy którego członkowie ITRP otrzymują zniżki z ZAIKSU. Od 2011 roku zaszły duże zmiany w samym ZAIKS (zmieniono stawki, ustalono nowe rabaty, są także nowe procedury podpisywania porozumień z Izbami Gospodarczymi), a porozumienie nie jest znane w dyrekcjach okręgowych, co powoduje różne komplikacje przy realizacji porozumienia. Także ITRP nie dostarczało wykazu aktualnych członków. Spawy te mają być załatwione ze strony ZAIKS do końca kwietnia, a ze strony ITRP do końca maja 2018.

Przed nami 10. edycja Międzynarodowych Targów Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, które odbędą się w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu 13 i 14 kwietnia.

5 kwietnia 2018 r. w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Polskiej Organizacji Turystycznej VII kadencji. Przewodniczącym Rady jednogłośnie został wybrany Andrzej Kindler.

Zapraszamy o udziału w Targach Transportu Turystycznego SilesiaCOACH Expo 2018 oraz Targach Transportu Publicznego SilesiaKOMUNIKACJA 2018 organizowanych w dniach 24-25 kwietnia 2018 w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu.

Biuro Podróży LIDO Wrocław – członek Dolnośląskiej Izby Turystyki i Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, wyróżniony przez Puls Biznesu w konkursie Gazele Biznesu!

X Międzynarodowe Targi Turystyki we Wrocławiu

W dniach 23-25 lutego 2018r. w Hali Stulecia we Wrocławiu odbyły się X Targi Turystyki, w których czynny udział wzięła Dolnośląska Izba Turystyki oraz Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej. Na stoisku Izby prezentowana została oferta kilkunastu biur podróży prezentujących różnorodną ofertę turystyczną.

W imieniu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (TFG) uprzejmie informujemy, że od 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2361) określająca nowe zasady funkcjonowania przedsiębiorców na rynku usług turystycznych. W związku z wprowadzeniem nowych przepisów ww. ustawy zmianom ulegną również przepisy dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego i realizowanych względem niego obowiązków.

W dniu 14 lutego 2018 odbyło się  robocze spotkanie  w Ministerstwie Sportu i Turystyki poświęconym zmianom w przepisach ustawy o Usługach Turystycznych w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Strona 1 z 2