X Walne Zebranie Sprawozdawcze

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy ,

Na wniosek Zarządu ITRP, działając zgodnie z postanowieniami § 17 Statutu ITRP

Rada Krajowa ITRP zwołuje X Walne Zebranie Sprawozdawcze  Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej.

Zebranie odbędzie się we Wrocławiu, w dniu 10.05.2018 r. w sali konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej, przy ul. Świdnickiej 39 o godzinie 11.30, lub w przypadku braku wymaganej liczby członków  w drugim terminie o godzinie 11.45.

W Zebraniu można uczestniczyć osobiście (1 upoważniona osoba z podmiotu gospodarczego) lub przez Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa w załączeniu) oraz PROJEKT Uchwały  dotyczącej ustalenia ilości członków ITRP na Walnym z danej Izby Regionalnej.

Kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu:

-członkowie założyciele ITRP

-członkowie Regionalnych Izb Turystyki, które są członkami ITRP

-upoważnieni przedstawiciele Regionalnych Izb Turystyki, którzy posiadają Uchwałę właściwych Zarządów do reprezentowania danej Izby po odjęciu członków założycieli oraz tych członków, którzy biorą udział osobiście (dysponują głosami  pozostałych, którzy nie dojechali na walne).